İlahi İhsan “Hac”

İslâmi ibadetlerin her birinin başka başka güzellikleri vardır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin buyurduğu ”Namaz gözümün nûru” ve ”Mü’min’in namazı…

Okumaya devam et

Penceremdeki Şafak

Işığa susamış, kapkaranlık hissiz bir dünya. Bütün bir beşeriyet, içinde bulunduğu çaresizlik karanlığında, inleyerek bekliyor. Sanki gece, vaktinin bir an önce dolmasını istiyor. Kâinat sessiz, bir nur ve bir yol göstericiye

Okumaya devam et

İcazet

İcâzet, lügat mânâsıyla cevaz kelimesinden mastar olup, bir şeyi uygun ve mâkûl görmek, izin, ruhsat, müsaade/destur vermek anlamına gelir. İcâzetname ise; Arapça-Farsça bir terkip olup, Ulûm-ı Diniye’de ve meşk ilminde tahsilini tamamlayanlara imtihan sonrasında verilen mezuniyet belgesi, izinnâme ve şahadetnâme için kullanılır.

Okumaya devam et

Tefrika

Tefrika büyük bir hastalık ve bir belâ olduğu için bu hastalığı çok iyi tahlîl ve teşhîs etmek gerekir. Tefrika”, ‘feraka’fiilinden gelmektedir. Bu fiilin masdarı olan ‘fark’, ayrışmayı anlatan bir kelimedir. Fark, iki şey arasını ayırmak, farklı olmak, ayrılmak gibi anlamlara gelir.

Okumaya devam et