İlahi İhsan “Hac”

İslâmi ibadetlerin her birinin başka başka güzellikleri vardır. Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin buyurduğu ”Namaz gözümün nûru” ve ”Mü’min’in namazı miraç kılındı” hadisleri namazın ne kadar önemli olduğunun vurgusudur. Ancak, ”Hac” öyle bir ibâdet ki, o güne kadar işlenmiş bütün hata ve günahlara kefâret ve ”Makbul bir hac’ın karşılığı Cennet’tir” hadisi şerifi gereği ile de, dönüm veya dönüş noktası olması bakımından çok büyük bir ilâhi ihsandır.

Bu derece önemli ve bu derece güzel bir ibâdeti hele hele bir Allah dostu ile yapmışsanız başka bir güzelliği birlikte yaşamışsınızdır. Allah velileri yani Allah dostları ile birlikteki Hacc’ın feyiz ve bereketi bir başkadır.

Yıl 1977 Sıddık Nâci Eren Efendi Hazretleri Eşi büyük oğlu ve yakın ihvanları ile hac yolculuğuna çıkmışlardı. Bu yolculuğa o yıl katılmayan oğlu Mehmet Eren ve arkadaşları Kurban bayramının 3. günü, zamanın kutuplarından, Abdulkâdir Geylâni Hazretlerinin torunu Seyyid Kazım Kızılkanat Hazretlerini ziyaret edip bayramlaşmak ve elini öpüp hayır duasını almak için ikamet ettiği Kula kazasına gitmişlerdi. Seyyid Kazım Efendi Hazretlerinin Kula’da olmadığını, Menemen kazasına gittiğini öğrenmeleri üzerine, gittiği adresi de, bilen olmamasına rağmen ”Arar buluruz” ümidi ile Menemene giderler. Menemen caddelerinde, buluruz düşüncesi ile dolaşırken, bir otomobilin yanında Hacı Mehmet Ruhi Hazretlerinin oğlu Hacı Eşref Akkan Efendiyi görürler. Onları gören Eşref Efendi, Seyyid Hazretlerinin kendisini otomobilden bir şey almak için yolladığını ve alacağı şeyin de çokta mühim bir şey olmadığını söylerken ilave olarak,  -” Galiba Seyyid Hazretleri sizlerin geleceği için beni arabaya yollamış ve böylelikle de sizlerin kolayca, zahmetsizce bu yeri bulmanızı istemiş” demiş. Birlikte Seyyid Hazretlerinin bulunduğu eve girmişler. Gelenler, Seyyid Kazım Kızılkanat Hazretlerinin elini öpüp bayramlaşma bitince Seyyid Hazretleri onları sağ yanına oturtmuş. Daha sonra Seyyid Hazretleri sohbete başlayıp,  -” Bu yıl hacda Resulallah (s.a.v.) Efendimizden en fazla ilgiyi Sıddık Nâci Eren Efendi gördü” buyurmuş. Sözlerine devamla: -” Onunla beraber hac için gidenler çok şanslı” demiş. Ziyaretçilerden Mehmet Eren o anda içinden, -”Seyyid Hazretlerinin orada, (yani hac da) olmadığı halde bunları nasıl bilecek” şeklinde kalbinden bir düşünce geçirmesi üzerine. Seyyid Hazretleri o anda Mehmet Eren’e dönerek, -” Evet, bizde oradaydık” diye düşüncesini cevaplamış. Yıl 1994 nafile hac ibadeti için Allah dostlarından Sıddık Nâci Eren Efendi Hazretleri ile kutsal topraklardayız. Hac vazifelerini tamam edip, Medine-i Münevvere’ye Peygamberimizi ziyarete gitmiştik. Resûlallah (s.a.v.) Efendimizin kabri şerifleri önünde saygı ve tazimle durduk. Sıddık Nâci Efendi Hazretleri uzun uzun dualar etti duasını ve müracaatını oldukça uzattı. Efendi Hazretlerinin Peygamberimize müracaat ettiğinde, neler arz etmiş ve ne gibi bir durum yaşandığı hakkında birçok soru işareti kalbimde oluşmuştu. Ziyaret tamamlanıp, huzuru Resûlallah’tan ayrılınca bana dönerek, ederek sevinmiştim. -”Evladım, Resûlallah’a dileğimi arz ettim ve isteğimi kabul ettirdim” buyurdu. İstediği şeyi anladığımı ümit ederek sevinmiştim.

Tavsiye Edilen Yazılar