Skip to content

Hizmetleri

1990'lı yıllardan itibaren Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Âsitânesinde yürüttüğü hizmetler

Uşşâkîliği Dünya Çapında Duyurmak

Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretlerini ve Uşşâkîliği, gerek Türkiye'de gerekse dünya çapında sempozyum, seminer ve benzeri oturumlarla tanıtılmasına öncü olmuştur.

Kur'ân Kursu Açmak

Türkiye'de İstanbul, Darıca, Balıkesir, Gaziantep, Bartın, İskenderun ve Antalya'da; Afrika'da Sudan ve Somali'de 4-6 yaş grubundan başlayıp yetişkinlerin de istifade edeceği Kur'ân kurslarını açmıştır.

Uşşâkî Geleneğini Yaşamak, Yaşatmak

Aşure, Safer aşı, Şeb-i Arûs da dahil olmak üzere Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hazretlerince yapılan tüm tasavvufî faaliyetlerinin günümüzde de yaşanmasına öncü olmuştur.

Su Kuyusu Açmak

Afrika'da, Uganda'nın muhtelif köylerinde Hüsâmeddin Uşşâkî, Abdulkadir Geylanî, Cemaleddin Uşşâkî, Hz. Aişe olmak üzere 4 ayrı su kuyusu açılmasına vesile olmuştur. Su kuyusu projeleri devam etmektedir.

Uşşâkîliğe Ait Kültür ve Bilgileri Geleceğe Taşımak

Abdurrahman Sami Niyazi Hz. ve Pîr Seyyid Hasan Hüsâmeddin Uşşâkî Hz.'lerine ait Evradlar; İbâdet Rehberi, Sakınılması Gerekenler, İbâdet Takvimi, Kur'ân ve Sûrelerinin Esrarı isimli eserler ile Müslümanlığa ve Uşşâkîliğe ait bilgileri kaleme alarak herkesin istifadesine sunmuştur.

Âşıkâne Dergisi'ni Hizmete Sunmak

2011 Yılında yayına başlayan Âşıkâne Dergisi'nin kurulmasına ve yayın sürecinin şimdilere kadar devam etmesine vesile olmuştur. Dergi birçok makale yazmakla birlikte içerik konusunda islâmî ve tasavvufî çizginin korunmasını sağlamaktadır.