Şâban ve Ramazan Ayları 

İnananlar için bulunmaz bir fırsat olan mübârek üç ayların birincisi olan Recep ayından sonra çok şeyler kazanabileceğimiz Şâban ve Ramazan ayları İnşallah bizler için kurtuluşa vesile olacaktır.

20 Kasım 2015 Cuma, 11:25

Ancak, bu ayları gereği gibi yaşayıp, ibâdet etmek gerekir.

İbâdetle ihya edilmesi önem arz eden fazîletli geceler, sene içerisinde onbeş gecedir.

Bu geceleri gafletle geçirmek büyük bir kayıptır. Çünkü bunlar, kazancı çok olan fırsat geceleridir. Böyle kazanç mevsimlerini ihmal eden mü’minler, bir kazanç sağlayamadığı gibi, fazîletli geceleri gafletle geçiren âhiret yolcusu da amacına ulaşamaz. Şâban ayının 15. Berat gecesi bunlardan biridir.

Fazîletli gecelerin altısı Ramazan ayındadır. Beşi Ramazan-ı şerifin son on gününde, yâni yirmisinden sonradır. Kadir gecesi de, bu gecelerdedir. Diğer bir gece de, Ramazan-ı şerifin onyedinci gecesidir. Bu gecenin sabahı «Yevm-i furkan» ve iki ordunun birleştiği Bedir vakası günüdür.

Şâban ayında oruç tutmanın önemini Peygamber (s.a.v) hadisi şeriflerinde:“Oruçların en üstünü Ramazan-ı şerifi ta’zim ve hürmet için Şâban ayında tutulan oruçtur”şeklinde açıklamıştır.

Diğer bir hadislerde ise:“Ayların en sevgilisi Ramazan’a kavuşturan Şâban ayıdır”

“Şâban ayının son pazartesi günü oruç tutanın günahları mağfiret olunur”buyurur.  

Peygamber Efendimiz (s.a.v):“Eşhür-l hurum” yâni savaşın haram olduğu aylarda bir gün oruç, diğer günlerde bir ay oruçtan efdaldir. Ramazan ayında bir gün oruç ise, hürmetli olan aylardaki bir ay oruçtan efdaldir.” buyurmuştur.

“Haram aylarda üç gün (perşembe, cuma ve cumartesi günleri peşpeşe) oruç tutan kimseye Allahu Teâlâ her gününe karşılık yedi yüz senelik ibâdet sevabı yazar.” denilmiştir

Yine Peygamber Efendimiz (s.a.v) :

« Beş geceyi ihya edene cennet vâcip olur. Bunlar : Zilhicce ayının sekizinci gecesi, Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi ve Şâban ayının on beşinci gecesidir.» buyrulmuştur.

Hz. Peygamber (s.a.v.) buyurdu ki :
– « Kim Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini, sadece Allah’tan sevap almayı umarak ibâdet ve taatle geçirirse, kalplerin öleceği gün onun kalbi ölmez.» 

Diğer hadisi şeriflerde ise :

– « Ramazan Bayramı günü olunca melekler, yollara durup. Ey Müslümanlar topluluğu! Cömert olan Rabbinize koşunuz, o iyilik eder ve bol ihsanda bulunur. Siz gece ibâdet etmekle emredildiniz, yaptınız. Gündüz oruç tutmakla emredildiniz, tuttunuz ve Rabbinize itaat ettiniz, mükafâtınızı alınız. Diye seslenirler. Onlar bayram namazını kılınca bir münadi şöyle seslenir.»  

– « İyi dinleyiniz, Rabbiniz sizi bağışladı. Evlerinize doğru yolu bulmuş olarak dönünüz. Bayram günü mükafat günüdür. Bugün, gökte, “mükafat günü” olarak isimlendirilir.»

« Cuma günü selâmet bulduğu zaman, diğer günler de selâmet bulur. Ramazanda selâmet bulduğu zaman, bütün sene boyunca selâmette olur.» Buyrulmaktadır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v), samimiyetle Ramazan orucunu tutanlara şu müjdeyi veriyor: “Cennet’te Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyâmet gününde yalnız oruçlular girer. O günde oruçlular nerede diye nida edildiğinde, oruçlular kalkıp oradan girerler. Oruçluların sonuncusu girdiğinde kapı kapatılır ve oradan içeriye artık hiç kimse giremez.”

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ki:
Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allah-u Teâlâ, size Ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin (Kadir gecesinin) hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.” (Nesai)
Ramazan ayı gelince, Hayır ehli, hayra koş, şer ehli, kötülüklerden el çek denir.” (Nesai)
Ramazan bereket ayıdır. Allah bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder.” (Taberâni)
Ramazan gelince, Allah-u Teâlâ meleklere, müminlere istiğfar etmelerini emreder.” (Deylemi)
Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; Ramazan ayı, sonraki Ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.” (Taberâni)

Bu aya Ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.” (İ.Mansur)
Ramazanın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise, Cehennemden kurtuluştur.” (İ.Ebiddünya)
Allah-u Teâlâ’nın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrası, ancak oruçlular içindir.” (Taberâni)
Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutun! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.” (İ. Ebiddünya)
Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.” (Deylemi)
Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, Ben oruçluyum deyin!” (Buhâri)
İmam-ı Rabbani hazretleri de buyuruyor ki:
Ramazan ayında yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları af olur. Cehennemden azat olur. O oruçlunun sevabı kadar, ayrıca iftar verene de sevap verilir.
Bu ayda, emri altında bulunanların, işlerini hafifleten, onların ibâdet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de af olunur, Cehennemden azat olur.

Ramazan ayında, Resûlullah (s.a.v), esirleri azat eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene bu işleri yapmak nasip olur.
Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslüman af olur, azât olur.

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz