Namazla  Kazanılanlar

Şartlarına uygun olarak kılınan namazla, içimiz ve dışımızın temizlenmesinin yanı sıra olgun iman, Allah’a kuvvetle teslim olan kalp ve beden, ahlâki davranışların olgunlaşması, günahlardan uzaklaşma, nefse boyun eğdirme, kibir ve gururun azaltılmasını, mü’mini diğer müslümanlarla kardeşliğe hazırlamasını, duyguların yücelmesini ve şükretmenin artmasını sağlar Yaşama, vakitli bir düzen gelir.

20 Kasım 2015 Cuma, 11:18

SAĞLIĞA ETKİSİ:

Namazın sağlık açısından faydaları:
1 – Namaz Müslüman’ı ruhen dinlendirir ve temizler. Abdest ve gusül beden sağlığının yanı sıra hem manevi hem de maddi bir temizliktir.

2 – Gün içinde yapılan secdelerde beyne ulaşan kan fazlalaşır. Böylece, beyin hücreleri iyi beslendiğinden, sağlıklı bir ömür ile birlikte, şahsiyet ve hafıza bozukluklarından ve bunamadan korunulur.
3 – Namaz hareketleri ile gözlerdeki kan dolaşımındaki artış ve göz sıvısının değişmesi, göz içi tansiyonu, katarakt ve karasu gibi hastalıklardan korur.
4 – Namaz hareketleri, midede hazım kolaylığına, safranın ve pankreastaki enzimlerin kolay boşalmasına, kabızlığın önlenmesine, böbrekte taş oluşmamasına yardımcı olur.
5 – Yavaş yapılan namaz hareketleri kalbi yormaz ve dinç tutar. Kalbin çalışmasında ve hissî sistemlerle olan alâkasında, elektromanyetik eksenleri en ideal çizgiye getirir.
6 – Günde beş vakit kılınan namazdaki ritmik hareketler, günlük hayatta çalıştırılamayan eklem ve adaleleri çalıştırarak kireçlenme v.s gibi eklem hastalıklarını, adale tutulmalarını önler. Eklemler, vücudun en çok çalışan ve en çok yıpranan yerleridir. Bütün eklemler, namazla dayanıklılık ve sağlık kazanır. Namaz disiplini içinde yapılan hareketlerin eklemlerdeki etkisi büyüktür.
7 – Sağlık açısından belli zamanlarda yapılan beden hareketleri önemlidir. Namaz vakitleri hareketler için önerilen en uygun saatlerdir. Sabah namazı uyuşukluktan, öğle yorgunluktan kurtulmak için, ikindi, akşam ve yatsı gevşekliği gidererek canlandırmak ve kan dolaşımını hızlandırmak için en uygun saatlerdir.
8 – Uykunun düzenlemesinde önemli unsur olmakla beraber, vücutta biriken statik elektiriğin secdede topraklaması, vücut zindeliği sağlar.

9- Gözün kasılmadan, görerek dinlendiği mesafe 1,5 metre civarındadır. Bu mesafe ise, namaz kılan kişinin kıyamda iken secde yaptığı yere olan uzaklığı kadardır. Kıyamda bakılan yerin secde mahalli olması, farkında olmadan göz merceklerinin dinlenmesi demektir. Bir günde yapılan kıyamlar göz sağlığımız için bulunmaz bir nimettir.

RUHÎ ETKİSİ:
Namazla insanlar, günde bir saat kadar dünya telâşından uzaklaşır ve mânevi ortam havası ile huzur bulurlar. Namazın etkisi ile aşırılıklardan ve dolayısıyla birçok günahtan uzak kalınır. Nefsâni ihtiras ve buna bağlı streslerden uzaklaşılır. Namazla gelişen tevekkül duygusu, vesveselerden ve ruhi hastalıklardan uzaklaştırır.

AHLÂKİ ETKİSİ :
Namaz kılan insan, Cenâb-ı Hakkın huzurunda okuduğu Fatiha’da verdiği “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz” andını, şuur altında yavaş yavaş geliştirerek ahlâkî yapılarını analiz eder. Bu durum ise, ahlâkı yüceltmektedir. Huzursuzluk, geçimsizlik, kavgaların ve nefretlerin temelinde gurur vardır. Ahlâk açısından önemli olan nefsin bu hastalığı, secde edince kırılır. Her secdede gurur, mânevî bir hikmetle törpülenir. İmân zaafları, namazla kontrol altına alınır, riyâ ve yalan, karakter çizgilerinden silinir.

DİĞER ETKİLER

Hayatı Disipline Eder:

Namaz, mü’minin hayatını disipline etmede büyük rol oynar. Belli vakitlerde sürekli ifa edilmesi, onu ruhen, bedenen, maddeten ve manen disipline alıştırır. Şüphesiz bu disiplin her şeyden önce ruhî, fikrî ve manevî bir disiplindir.

Fuhşiyattan Alıkoyar:

Kur’ân-ı Kerim’de: “… Muhakkak namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor.” (Ankebût sûresi, 29/45. âyetler) buyruluyor. Namaz, Allah’a bir kurbiyet olduğu için, insanı her türlü günahtan korur, gerçek manasına ve ruhuna uygun olarak ifa edilen namaz, her türlü kötülükten, hayâsızlıktan, azgınlıktan ve taşkınlıktan alıkoyar.

Kalbî Huzuru Oluşturur:

Müminin, namazlarını şuurlu olarak eda etmesi, onun düzensiz hayatına bir düzen, dağınık kalbine bir denge ve sağlam bir tertip üzere yaşamayı getirir. Böylelikle birey doğru düşünme, doğru görme, doğru konuşma imkânını elde eder. Namaza devamla huzur oluşur. Mü’min namazı huzur, huşû ve hudu içinde eda ettiğinde, ibâdet tam olacaktır.

Kalp huzuru, namazda kalbi Allah c.c. açıp hazır olma demektir. Zira Allah indinde asıl olan kalptir. Kalp O’na açılarak, karşılığında da O’nun rahmet ve rızâsını kazanmak vardır.

Sosyal Bir İbâdettir:

Ferdî ve ruhî bir ibâdet olduğu kadar, namazın sosyalleştirici yönü de önemlidir. Müslümanların camilerde cemaatle farz namazları eda etmesi, namazın sosyal boyutunun birlikteliği bakımından önemlidir. Camiler Müslümanların sosyalleşmesinde büyük rol oynamaktadır. Zira, namaz ibâdetinin yanı sıra asrı saadette, planlamalar, projeler, ferdî, ailevî, sosyal ve uluslar arası ilişkiler ve bütün içtimaî sorunlar mescitlerde görüşülüp istişare ediliyor ve karara bağlanıyordu. Mescitlerde namazla gelen birliktelik, ilim öğrenmede, sosyalleşmede ve kamusal bir şuur edinmede temel fonksiyonlar icra etmiştir. Bu bakımdan namaz, yalnızca bir ibâdet olmayıp, insanların sosyalleşmesinde ve ilk şehir ve kentlerin camiler etrafında oluşmasında en büyük toplumsal etkendir.

Eşitliği Sağlar:

Toplumsal farklılık içeren insanların aynı safta birleştiren namaz, böylelikle de mahviyet ve tevâzu ile bireyleri eşitleyen, sosyal bir birlikteliktir. Sınıfsal her türlü yapıyı yok sayıp, kardeşlik ve eşitlik ruhu kazandırır. Sosyal ve kültürel mevkii ne olursa olsun, birliktelik, ortak hareket ve mânevi haz, mescitteki namazlar ile elde edilir.

Müminin Miracıdır:

Namaz müminin miracıdır.

Namaz İçin yapılanların hepsi ibâdettir:

Eğer namaz dosdoğru kılınırsa, diğer dünyevî mübah ameller, güzel bir niyetle ibâdet hükmüne geçebilir. Gerçek mânada namaz kılanın, rızkı için çalışması, yemesi, uyuması, temizlik yapması, meşru olan konuşmaları, tebessümü, bir çeşit ibâdettir. Bu yapılan günlük yaşam fiillerinin, Rabbimizin bir nimeti olduğunun düşünülmesi ve sünnet üzere ifa edilmesi gerekir.

En Büyük Koruyucudur:

Namaz mü’minleri tehlikelerden korur.

 

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz